Kontakt

Nosilac dozvole za lek u Srbiji
Salveo d.o.o.
Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Srbija
tel: +38111/715-9890, 715-9891
Fax: +38111/655-7450
e-mail: office-srb@salveo-pharma.com
www.salveopharma.rs

Adresa proizvođača:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3
61138 Niederdorfelden
Nemačka


Glavni partner
Engelhard Pharma GmbH, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka

Sektor za medicinska pitanja
med.wiss@engelhard.de


Koncept i dizajn
Gams & Schrage Healthcare GmbH & Co. KG, http://www.gs-healthcare.de


Mrežna stranica ove zaštićene marke, proizvođača Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG namenjena je objavi podataka o proizvodu i komunikaciji s korisnicima.
Stranica ne sadrži uredničke prezentacije za oblikovanje javnog mnjenja.

Pre upotrebe pažljivo proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.